DESIGNED BY JOOMLA2YOU

kontrola ksiąg rachunkowych

Kontrola ksiag rachunkowych jest usługą skierowaną do firm, które chcą sprawdzić i zweryfikować dotychczasową pracę swojego działu księgowego.

 

Usługa ta może obejmować sprawdzenie i ocenę:

  • zgodności ksiąg rachunkowych z prawem bilansowym i podatkowym,

  • prawidłowości rozwiązań stosowanych w księgach rachunkowych, dostosowanie zakładowego planu kont do profilu działalności oraz potrzeb sprawozdawczości finansowej,

  • stosowaną dotychczas politykę rachunkowości,

  • sposób dokumentowania operacji gospodarczych,

  • zasady obiegu i przechowywania dokumentów,

  • prawidłowość sporządzania deklaracji podatkowych,

  • prawidłowość sporządzenia sprawozdania za rok obrachunkowy.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawid łowości oferujemy poprawienie stwierdzonych uchybień.

Biuro NETW-MARK Sp. z o.o., ul. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa, e-mail: biuro@ksiegowanie.pl
tel./fax +48 22 836 06 86, czynne w godz. 9.00-16.00